Disclaimer

Disclaimer

De Champions Lounge besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. De Champions Lounge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De Champions Lounge geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan de Champions Lounge verstrekt, worden opgenomen in de database van de Champions Lounge. Deze gegevens worden door de Champions Lounge gebruikt voor administratieve doeleinden. Voor onze uitgebreide privacy beleid kunt u hier terecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van de Champions Lounge valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.